فرم درخواست سرویس پیامتل:
  
دوست گرامی: ضمن تشکر از شما بابت انتخاب سرویس پیامتل، خواهشمند است جهت راه اندازی سرویس، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید تا همکاران واحد فروش جهت تکمیل فرآیند راه اندازی سرویس با شما در ارتباط باشند:
نام و نام خانوادگی:(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد نمایید!
پست الکترونیک:(*)
لطفا آدرس ایمیل خود را به ثبت نمایید!
تلفن همراه:(*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید!
تلفن درخواستی:(*)
لطفا شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید!
شماره ای که سرویس بر روی آن فعال خواهد گردید!
نوع سرویس درخواستی (تعداد شماره):(*)


لطفا نوع سرویس درخواستی خود را مشخص نمایید!
ارسال فرم