دوشنبه 4 بهمن 1395 / Monday 23 January 2017

 

راهنمای دریافت گزارش تماسها و وضعیت سرویس

 

جهت دریافت نتایج بهتر گزارشات لحظه ای، بهتر است 2 دقیقه پس از پایان تماس؛ پیامک ارسال نمایید.