دوشنبه 4 بهمن 1395 / Monday 23 January 2017

تعرفه های انتقال مکالمات دفترکارهمراه:

 

به کلیه تعرفه های بالا مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.