شنبه 7 اسفند 1395 / Saturday 25 February 2017

تعرفه های انتقال مکالمات دفترکارهمراه:

 

به کلیه تعرفه های بالا مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گردید.